Rüyanızı yazın tabirini okuyun
0 oy
5 okuma

Mağlup durumda bulunduğu düşmanlarına karşı kahredici bir üstünlük sağlamaya, yolculukta esenlik ve güvene; izzet, şeref ve yüceliğe, hakkın ve haklıların şartlar ne olursa olsun galip gelmesine, Kendisine Hz. Musa'nın asasının verildiğini görmek korkudaan kurtulmaya, ilim ve hikmete delalet eder.
Bir kimsenin rüyasında Musa (a.s.)'ı görmesi; Allah Teâlâ'nın o kimsenin vasıtasıyla zalim birisini helak edeceğine ve ondan sonra da o kimsenin izzet ve şerefe nail olacağına, kişinin rüyasında Musa (a.s.)'ı görmesi; haklı kişilerin kuvvetli olacağına, sapık ve zalimlerin de zelil ve hakir olacaklarına işaret eder. Düşmanı olan bir devlet başkanının rüyasında kendisinin Musa'nın suretine girdiğini ve onun elbiselerinden bir elbise giydiğini görmesi; o kimsenin düşmanlarına üstün geleceğine ve arzusunun tahakkuk edeceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında Musa (a.s.)'ı görmesi; o kimsenin bir işinde mağlup olacağına, yakınları tarafından üzüntüye maruz kalacağına, sonunda da muzaffer olacağına işaret eder.Bir başka yoruma göre bir kimsenin rüyasında Musa (a.s.)'ı görmesi; o kimsenin bir deniz yolculuğu yapacağına ve sonunun da ticâretle noktalanacağına yorumlanır.
Bir kimse rüyada Musa (A.S.)'ı görse, Allahü Teala Hazretleri (C.C.) o kimse vasıtasıyla zalim ve kibirli bir kimseyi helak eder ve ondan sonra o kimse izzet, şeref, galibiyet ve yücelişe erişir. Hiddetli ve sinirli olmak suretiyle zelil ve hakir olmaz.Rüyada Musa (A.S.)'ı görmek haklıların kuvvetli oluşuna ve sapıkların da zelil ve perişan olmasına delalet eder. Eğer Musa (A.S.) 'ın görüldüğü yerde zalim bir melik veya zındık bir reis ve müşrik olursa Allah (C.C.) onu helak eder ve rüya sahibi onun şerrinden kurtularak selamete erer.Rüyada kendisini Hz. Musa (A.S.)'ın suretine girdiğini veya onun elbiselerinden bir elbise giydiğini gören kimse sultan ise ve kendisinin de bir düşmanı varsa, düşmanına zafer bulur, maksad ve arzusuna kavuşur. Bu rüyayı hapis olan veya herhangi bir kimse görürse ve kendisi de savaş içerisinde ise, o kimse mansur ve muzaffer olur.Rüyada Musa (A.S.)'ı gören kimse, bir işinde mağlup ve kendisinin yakınları tarafında üzüntü ve keder içinde bulunur. Onlara zafer bulur, düşmanma galip ve düşmanının askeri kahre uğrar ve telef olur.Eğer bu rüyayı gören deniz yolculuğunda sıkılmış bir durumda ise, selamete erişir. Musa (A.S.)'ı görmek, çocuklar halinde herhangi bir şeye mübtela olmaya aile ve akrabalarından ayrılmasına, yabancıların bakımına muhtaç olmasına melik ve zalim kimselerle iyi geçinmeye, vadini yerine getirmeye, salih kimselerle akraba olmaya ve salih kimselerin garip şeylerine muttali ve vakıf olmaya delalet eder. Çünkü Musa (A.S.), Hızır (A.S.) 'a arkadaş olmak suretiyle ondan geminin yaralanması, bir kölenin öldürülmesi ve yıkılmaya yakın bir duvarın düzeltilmesi hususlarım müşahade etmişti.Bazan da rüya sahibi kendi kavminden veya bir vasiyyete ya da İyilikle emretmesinden dolayı aile ve etbaından sıkıntı ve mihnet çeker. Bazan da Musa (A.S.) 'ı görmek sefirlik ve vasıtalık görevini güzel bir şekilde ifa etmeye delalet eder.Musa (A.S.)'ı görmek, denizde yolculuk yapmaya ve akıbetinin selamet ve ticaretle nihayetlenmesine delalet eder. Bazan da Musa (A. S.)'ı görmek, rüya sahibinin ırz ve namusu hakkında kendisinde olmayan bir şeyi söylemesine delalet eder. Bazan da rüya sahibinin sözünde bir noksanlık veya başında bir ayıp bulunmasına delalet eder.Riyazet ehlinin rüyada Musa (A.S.)'ı görmesi onun terakki ettiğine ve derecesinin yüceliğine ve batını nurlarının artmasına delalet eder. Rüyada Musa (A.S.)'ı gören kadının çocuğunun kaybolmasından veya bir sıkıntıya uğramasından korkulur ve o kadının akıbeti hayırla sonuçlanır. Rüyada Musa (A.S.)'ı gören çocuk hakkında da tabir böyledir.Rüyada Musa (A.S.)'ın asasının kendi elinde olduğunu gören kimse, büyük bir makama nail ve düşmanına galip gelir. Eğer o kimse sihirli ve bağlı ise, bağı çözülür ve sihri bozulur. Bazan da Musa (A. S.)'ın asasının ortaya çıkışı, Müslümanların galibiyetine ve kafirlerin helakına delalet eder.
Rüyasında Musa (A.S.)'ı gören, düşmanlarına evvela mağlup olur. Ama ardından onlara galip gelir. Deniz seferinde ise, selametle döner. Kendisine Musa (A.S.)ın asasının verildiğini gören ilim, hikmet sahibi, olgun bir insan olur. Korkularından kurtulur.


Tabir kategorisinde (2.8m puan) | 5 okuma

Yorumunuz

Adınız (isteğe bağlı):
Gizlilik: E-posta adresiniz yalnızca bu bildirimlerin gönderilmesi için kullanılacak.
Spam Koruması:
gece ne renktir?
Gelecekte bu doğrulamadan kurtulmak için, lütfen giriş yapınız veya üye olunuz.

5 Yorum

0 oy
Rüyada Musa (A.S.) Görmek    ele geçen kazancın yetersiz kalacağına,  karanlık ve kötü günlerin yakında olduğuna,  sinsi bir düşmanınızın farkına varacağınıza,  hayatını dilediği hale getirmek için bu yönde hareket edeceğine,  iş hayatında herhangi bir zarar görmeden çok büyük ve başarılı işlere imza atacağına,  işlerden hayır gelmeyeceğine,  sevdiği kişilerin yardım taleplerine cevap vereceğine,  tabir edilir.
(2.8m puan)
0 oy
Dini olarak rüyada musa (a.s.) görmek    ticaretin büyüyeceğine,  hayırlı ve sevinçli haberler alınacağına ve bu haberler sayesinde iş hayatına yeni bir yön verileceğine,  getirisinden daha fazla olacağına,  kişinin daha sonra ödeme zorluğu çekeceğine,  muradınıza ereceğinize,  hayır işlerini büyük bir samimiyetle ve istekle yerine getireceğine,  delalet eder.
(2.8m puan)
0 oy
Büyük rüya ansiklopedisine göre rüyada musa (a.s.) görmek    gereksiz ve fazladan harcama yapılaması nedeni ile yokluk çekileceğine,  her şeyin durağan şekilde süreceğine,  buna rağmen çok büyük kazançlar elde edeceğine,  bu sorunlar yüzünden aile hayatı içinde çok büyük tartışmalar yaşayacağına,  keyifli sohbetler edeceğine,  şartlar ne olursa olsun her şekilde dik duracağına,  tabir olunur.
(2.8m puan)
0 oy
Alimlere göre rüyada musa (a.s.) görmek    huzurun kaçacağına,  ödeyemediği borçlarından,  allah’ın kişiye sayısız lütuflar ve fırsatlar sunacağına,  kötü bir alışkanlığından kurtulacağına,  getirisinden daha fazla olacağına,  büyük paralara sahip olacağına,  işaret olur.
(2.8m puan)
0 oy
Psikolojik açıdan rüyada musa (a.s.) görmek    çözümlere kavuşacağına,  moralinin her zaman yerinde olacağına,  çok büyük ve hayırlı işlere girileceğine,  büyük sıkıntılar yaşanacağına,  rüya sahibini savunanların ise çok sevineceğine,  külfeti olan,  rahatlık sıhhat ve huzur içinde olacağına,  yorumlanır.
(2.8m puan)

İlgili rüyalar

0 oy
5 yorum
30 Temmuz 2021 Tabir kategorisinde Rüya (2.8m puan) yazdı | 4 okuma
0 oy
5 yorum
30 Temmuz 2021 Tabir kategorisinde Rüya (2.8m puan) yazdı | 10 okuma
0 oy
5 yorum
30 Temmuz 2021 Tabir kategorisinde Rüya (2.8m puan) yazdı | 0 okuma
0 oy
5 yorum
30 Temmuz 2021 Tabir kategorisinde Rüya (2.8m puan) yazdı | 3 okuma
0 oy
5 yorum
30 Temmuz 2021 Tabir kategorisinde Rüya (2.8m puan) yazdı | 1 okuma
Hoş geldiniz, Rüya Tabir sizlere rüyalarınizin diğer üyelerimiz tarafından yorumlanması için bir ortam sağlar. Rüya tabirlerine ulaşmak isterseniz Rüya.me adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
12,794 rüya
63,916 yorum
1 düşünce
2 üye